Oferta psychoterapii w Gdyni

Zespół Gdyńskiego Centrum Psychoterapii tworzą terapeuci posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie przedstawionym w na stronie z ofertą. Pracując jako zespół wspieramy się wzajemnie wiedzą i doświadczeniem. W codziennej pracy kierujemy się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa opracowanymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Swoją pracę poddajemy także superwizji/konsultacji u certyfikowanych superwizorów i terapeutów PTP.

Zapraszamy do poznania informacji o każdym z nas poprzez kliknięcie poniższych zakładek:

 

Monika Sikora-Rozińska

Psychoterapeutka indywidualna i grupowa. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego o specjalności Pedagog społeczny. Ukończyła 3-letnie Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, które posiada rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej, z parami i grupami. Przez lata związana z Ośrodkami Interwencji Kryzysowej w Gdańsku i Gdyni. Pracuje w ujęciu psychodynamicznym. Od 2013 szkoli się w nurcie ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Tel: 512 38 22 21
gabinet: ul. gen.Dąbrowskiego 4B/16

Dalia Lussa

Pedagog, psychoterapeuta Gestalt, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła Lussa Daliaczteroletnią szkołę trenerów i psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Instytut posiada akredytację Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt (EAGT). Zawodowo od siedmiu lat związana z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Gdyni. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Tel: 693 802 307,

gabinet: Gdynia, ul. Starowiejska 1 lok.105

Anna J. Ziółkowska

Psychoterapeutka, prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, terapię par oraz psychoterapię grupową. FullSizeRenderAbsolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w SWPS w Sopocie. Ukończyła czteroletnie Studium Psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji, które posiada rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie kliniczne uzyskała na oddziale psychiatrycznym w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im prof T. Bilikiewicza w Gdańsku. Zawodowo przez lata związana z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Gdyni. Obecnie współpracuje z Laboratorium Psychoedukacji oraz Uniwersytetem SWPS w Sopocie.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii.

Tel: 791 160 281
gabinet: ul. gen.Dąbrowskiego 4B/16

Monika Nowakowska

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła szkolenia: w Studium Przeciwdziałania Przemocy przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w Studium Terapii Uzależnień przy Towarzystwie Psychoprofilaktycznym w Warszawie, I stopień w zakresie Systemowej Terapii Rodzin w Instytucie Psychoterapii i Neurologii w Warszawie; oraz cykl szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej: psychosomatyki; terapii par. Zawodowo związana z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Gdyni. Prowadzi psychoterapię indywidualną i terapię par w ujęciu systemowym.

Tel: 609 479 125